Sơ đồ tổ chức

475 lượt xem

Với chiến lược “Con người là sự quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp”, công ty luôn quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công tác lên kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân viên trong nhà máy và tuyển dụng lựa chon những nhân tài có trình độ khoa học, tâm huyết với nghề vào làm việc trong công ty…


XEM THÊM

Tập thể cán bộ công nhân viên PCB Cát Tường

Về chúng tôi

Công ty TNHH sản xuất Điện tử PCB Cát Tường được thành lập từ năm 2010 tại Bắc Ninh. Với ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm, PCB CÁT TƯỜNG đã có những định hướng đúng đắn,…
Tập thể cán bộ công nhân viên PCB Cát Tường

Đội ngũ nhân sự

Với chiến lược “Con người là sự quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp”, công ty luôn quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm Công tác lên kế hoạch đào tạo…
Menu